Helsestasjon for gutter
Alle trenger hjelp en gang i blant, enten med en sviende tiss eller vonde tanker. Helsestasjon for gutter (HFG) er et gratis lavterskel helsetilbud for alle gutter (12-25 år) i Oslo.