Om møtet

Det har nå åpnet for at politiske møter kan avholdes fysisk. Ta kontakt med BU-sekretær tommy.muniz@bbj.oslo.kommune.no om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid. Velkommen.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. august 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kulturhuset Veitvet

Sted