Om møtet

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 24. august 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Se innkalling, møtested varierer

Sted