Om møtet

Hvis du ønsker å delta på åpen halvtime må påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske om å si noe sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Bjerke.
Alle møter er åpne for publikum. Du kan i "Åpen halvtime" komme med synspunkter og stille spørsmål til Ungdomsrådet.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. juni 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Se innkalling, møtested varierer

Sted