Bjerke ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som ungdomsrådet i bydel Bjerke behandler.

Vedtekter Bjerke ungdomsråd:

1. Målsetting

1.1 Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i bydel Bjerke
1.2 Ungdomsrådet skal være et kontaktorgan på tvers av skoler, organisasjonstilknytning og partitilhørighet.
1.3 Ungdomsrådet skal fremme ungdommenes samlede interesser og ikke være organ for enkeltpersoners eller særskilte interesser.

2. Mandat

2.1 Ungdomsrådet skal ivareta ungdommenes interesser og tale deres sak i bydel Bjerke.
2.2 Ungdomsrådet skal behandle saker av betydning for ungdom i bydelen
2.3 I saker som berører ungdoms forhold i bydelen skal rådet ha en rådgivende funksjon ovenfor BU før vedtak fattes.
2.4 Ungdomsrådet har møte-, tale og forslagsrett ved BU-møter
2.5 Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker på eget initiativ

3. Arbeidsoppgaver

3.1 Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør ovenfor politiske organ og bydel. Tiltak, planer og saker som på ulike vis angår de unge skal sendes ungdomsrådet til uttalelse eller høring.
3.2 Ungdomsrådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ som kan sendes videre til behandling i bydel.
3.3 Ungdomsrådet kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med avgrensede oppgaver.
3.4 Ungdomsrådet legger frem en årsrapport ovenfor BU
3.5 Ungdomsrådet deltar på et felles møte med BU en gang årlig

Medlemmer

Yahia, Rana

Leder av Bjerke ungdomsråd

Alfred, Piravin

Nestleder av Bjerke ungdomsråd
Telefon

Bacolod ,Hannah Marie Coloma Bacolod

Medlem av Bjerke ungdomsråd
Telefon

Kristoffersen, Embla Sjøvoll

Medlem av Bjerke ungdomsråd
Telefon

Mukandilwa, Amisa

Medlem av Bjerke ungdomsråd
Telefon

Rennemo, Nicolay Bennet

Medlem av Bjerke ungdomsråd
Telefon

Torres, Melissa Martinez

Medlem av Bjerke ungdomsråd
Telefon
Leder
Rana Yahia
Sekretær
Birgitte Undli
Telefon