Tilsynsrapporter Hjemmetjenesten og Bjerke omsorgsbolig 08.03.17