Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapporter fra miljøarbeidertjenestene og dagsenter 07.02.17 til orientering

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.