Tilsynsrapporter Bjerke omsorgsbolig og Hjemmetjenesten - 31.05.17