Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapporter 31.05.16 - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.