Tilsynsrapport Økernhjemmet og Økern dagsenter 19.12.2016