Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapport Økernhjemmet og Økern dagsenter 19.12.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.