Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapport Økernhjemmet 4.3.16

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.