Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapport Økernhjemmet 2.12.15

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.