Tilsynsrapport fra miljøarbeidertjenestene 17.11.15