Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Tilsynsrapport 18.11.16 Økernhjemmet

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.