Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Bjerke

Økernhjemmet tilsynsrapport 16.6.2015

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.