Linderud skole

Politiske representanter i skolemiljøutvalget på Linderud skole.

Medlemmer

Mohammed, Sabre (Arbeiderpartiet)

Medlem av Linderud skole
Varamedlem av Sletta barnehage