Kuben videregående skole

Politiske representanter i skolemiljøutvalget på Kuben videregående skole.

Medlemmer

Folde, Synnøve (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Bjerke Eldreråd
Medlem av Kuben videregående skole

Telefon: 92 06 94 55

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Kuben videregående skole
Varamedlem av Kuben yrkesarena
Medlem av Linderud gård og Madamløkken barnehager
Varamedlem av Tonsenhagen skole

Telefon: 91 30 98 27