Bjerke videregående skole

Politiske representanter i skolemiljøutvalget på Bjerke videregående skole.

Medlemmer

Erfjord, Tone Telma (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke videregående skole

Andresen, Ellen Torunn K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Bjerke videregående skole
Medlem av Tilsynsutvalg B - Miljøarbeidertjenestene og hjemmetjeneste (psykisk helse)

Telefon: 90 68 47 63