Samarbeidsutvalg i barnehagene

Skrubbelund barnehage

Politiske representanter i samarbeidsutvalget til Skrubbelund barnehage.

Medlemmer

Østby, Bjørn (Rødt)

Medlem av Skrubbelund barnehage

Aakervik, Gunnhild (Rødt)

Varamedlem av Skrubbelund barnehage