Refstad barnehage

Politiske representanter i samarbeidsutvalget til Refstad barnehage.

Medlemmer

Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Medlem av Tilsynsutvalg C - Miljøarbeidertjenestene og arbeidssenter

Telefon: 92 01 10 71

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Varamedlem av Refstad barnehage
Medlem av Refstad skole
Varamedlem av Refstad skole

Telefon: 91 32 94 99