Samarbeidsutvalg i barnehagene

Bredtvet barnehage

Politiske representanter i samarbeidsutvalget til Bredtvet barnehage.

Medlemmer

Karlsen, Harald (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Akerssvingen og Tonsenjordet barnehager
Medlem av Bredtvet barnehage

Bakker, June (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bredtvet barnehage
Medlem av Kilden barnehage