Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om møtet

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 27. januar 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80 - Rom Bekkedalen 1. et.

Sted