Om møtet

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling RFF 21.08.17 (PDF 191KB)

Protokoll

Protokoll RFF 21.08.17(1) (PDF 196KB)

Saker til behandling

SakTittel
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80

Sted