Om møtet

Råd for funksjonshemmede er et samarbeids- og rådgivende organ for bydelsutvalget i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Rådet uttaler seg i saker som universell tilgjengelighet, saker av samferdselsmessig eller miljømessig karakter, plan og reguleringssaker, friluftsliv og saker som angår pleie og – omsorgsektoren.

Alle møter i folkevalgte organer er åpne. Møtene starter med "Åpen halvtime" der publikum har anledning til å komme med synspunkter og stille spørsmål.

Velkommen!

Innkalling

Innkalling RFF 30.10.17 (PDF 466KB)

Saker til behandling

SakTittel
37/17
38/17
Fritak og suppleringsvalg - Råd for funksjonshemmede
39/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17

Tid og sted

Dato

Mandag 30. oktober 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80

Sted