Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg i store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som råd for personer med funksjonsnedsettelse i Bydel Bjerke behandler.

Medlemmer

Harjo, Berny (Ryggforeningen i Oslo og Akershus)

Leder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Grutle, Svein (Oslo MS-forening)

Nestleder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Gerhardsen, Øyvind (Bjerke handikaplag)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Haugen, Mary (LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Hovslien, Arild (Norges blindeforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Engen, Arild (Norges Handikapforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Kuben videregående skole
Varamedlem av Kuben yrkesarena
Medlem av Linderud gård og Madamløkken barnehager
Varamedlem av Tonsenhagen skole
Varamedlem av Årvoll skole
Telefon
Leder
Berny Harjo
Telefon
Sekretær
Cathrine Anskau
Telefon