Til innhold
Politikk og politiske møter

Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Berny Harjo

leder

Telefon: 900 67 020

E-post:

Cathrine Anskau

Sekretær

Telefon: 475 02 460

E-post:

Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

På eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som råd for personer med funksjonsnedsettelse i Bydel Bjerke behandler.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Harjo, Berny (Ryggforeningen i Oslo og Akershus)

Leder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 900 67 020

Grutle, Svein (Oslo MS-forening)

Nestleder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 915 48 240

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 461 31 173

Diriye, Nima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 974 19 621

Gerhardsen, Øyvind (Bjerke handikaplag)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 993 99 346

Haugen, Mary (LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 975 36 784

Hovslien, Arild (Norges blindeforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 930 56 902

Engen, Arild (Norges Handikapforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 480 31 829