Berny Harjo

leder

Telefon: 900 67 020

E-post:

Cathrine Anskau

Sekretær

Telefon: 475 02 460

E-post:

Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

På eInnsyn finner du alle innkallinger, protokoller og politiske saker som råd for personer med funksjonsnedsettelse i Bydel Bjerke behandler.

Møter

  1. Dato 08.03.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  2. Dato 26.04.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  3. Dato 07.06.
    Klokkeslett 17:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Harjo, Berny (Ryggforeningen i Oslo og Akershus)

Leder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 900 67 020

Grutle, Svein (Oslo MS-forening)

Nestleder av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 915 48 240

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 461 31 173

Gerhardsen, Øyvind (Bjerke handikaplag)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 993 99 346

Haugen, Mary (LUPE- Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 975 36 784

Hovslien, Arild (Norges blindeforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 930 56 902

Engen, Arild (Norges Handikapforbund)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 480 31 829

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Kuben videregående skole
Varamedlem av Kuben yrkesarena
Medlem av Linderud gård og Madamløkken barnehager
Varamedlem av Tonsenhagen skole

Telefon: 913 09 827