Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. september