Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i Bydel Bjerke