5-August

Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i Bydel Bjerke