Tilsynsrapport fra Økern dagsenter 6.10 til orientering