Tilsynsrapport 16.06.15 Økernhjemmet til orientering