Samarbeidsutvalg i kommunale barnehager - Avgjørelse om eierdeltakelse