Råd for funksjonshemmede (RFF) - oppnevning av representanter for perioden 2015-2019