Protokoller fra møter i utvalg, råd og komiteer desember 2015 til orientering