Orientering om ny plan for EST-sektoren (Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester)