Oppfølging av sykefravær i Bydel Bjerke - anke over vedtak fattet i BU