Miljø- og samferdselskomite (MOS) - Valg av medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder