Konstituering av Bjerke bydelsutvalg (BU) 2015-2019 - Valg av leder og nestleder