Fastsetting av godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Bjerke - ny periode