Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016 - 2018 - Tilleggsinnstilling