Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember