Til innhold
Politikk og politiske møter

95 treff av 95 politikere

Aktive filtre

  Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 920 11 071

  Samsam, Farshid (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 938 32 740

  Sandanger, Yoran (Rødt)

  Telefon: 414 18 958

  Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 996 98 805

  Sandven, Jon Werner (Rødt)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

  Telefon: 926 13 641

  Sandvær, Anette (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Nestleder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 900 57 574

  Sjøvoll, Oda (Sosialistisk Venstreparti)

  Telefon: 971 11 678

  Steig, Ola (Rødt)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 906 37 035

  Strøm, Marianne (Arbeiderpartiet)

  Telefon: 452 87 758

  Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 412 47 292

  Støylen, Sissel (Venstre)

  Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite
  Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 922 61 017

  Sundby, Gro Irene (Oslo MS-forening)

  Telefon: 997 48 599

  Sundelius, Ada (Øvre Disen pensjonistforening)

  Telefon: 906 05 539

  Svea, Berit (Veitvet og Linderud pf)

  Telefon: 416 23 303

  Syverstad, Caroline (Rødt)

  Telefon: 479 55 319

  Sørensen, Christine B. (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 993 27 497

  Sørensen, Christine Bjåen (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 993 27 497

  Tahir, Nadya (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

  Telefon: 481 72 337

  Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 452 32 676

  Tomter, Ruth (Veitvet og Linderud pensjonistforening)

  Nestleder av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 988 22 861

  Torres, Melissa Martinez

  Medlem av Bjerke ungdomsråd

  Telefon: 991 21 035

  Tresselt, Line (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

  Telefon: 934 29 356

  Tveiten, Line (Miljøpartiet De Grønne)

  Leder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 452 81 590

  Ulriksen, Linda (Høyre)

  Telefon: 916 36 893

  Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 988 89 090

  Vetvik, Kristoffer Sveen (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

  Telefon: 405 46 694

  Wasland, Frida (Årvoll pensjonistforening)

  Telefon: 22 65 46 74

  Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

  Nestleder av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite

  Telefon: 912 40 247

  Yama, Hodan

  Medlem av Bjerke ungdomsråd

  Telefon: 466 28 504

  Aasheim, Thor-Ingar (Høyre)

  Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

  Telefon: 951 54 985

  Aastebøl, Iver (Rødt)

  Telefon: 984 14 170

  Filtrere / Sortere

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd