Om møtet

Møtet blir gjennomført digialt. Det er anledning til å delta på åpen halvtime og som tilhører under møtet via teknisk løsning.

Påmelding med navn, telefonnummer og eventuelt ønske å si noe under åpen halvtime sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom Spælastua

Sted