Om møtet

Møter i arbeidsutvalget, bydelsutvalget og komiteer vil bli gjennomført elektronisk på ubestemt tid fremover. Det er anledning til å delta på åpen halvtime og som tilhører under møtet via teknisk løsning.

Påmelding med navn, telefonnummer, navn på komite/råd og eventuelt ønske om å si noe under åpen halvtime sendes til sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no. Navn og telefonnummer vil kun bli brukt til å ha oversikt over deltagere og ved eventuelle beskjeder om møtet. Ved påmelding vil det bli sendt ut informasjon om hvordan man kommer seg inn på det digitale møterommet.

Sakskartet finner man på eInnsyn.

(Se bort i fra teksten under om at møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid som legges inn automatisk). 

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Tid og sted

Dato

Mandag 27. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom Spælastua

Sted