Om møtet

For tiden avholdes samtlige politiske møter i Bydel Bjerke digitalt. Ta kontakt med BU-sekretær sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no om du ønsker å overvære et møte eller vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat på: sebastian.vernang@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Mandag 23. august 2021

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Teams

Sted