Møte i Bjerke kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Mandag 7. desember 2015

Tid

klokken 17:00