Om møtet

Velkommen til åpen halvtime. Dersom du ønsker å delta i åpen halvtime kan du ta kontakt med sekretær for møte på tlf  468 69 685. Møtet avholdes i 3. etg i høyblokka på Økern senter.

Innkalling

Innkallling KO 18.4.16 (PDF 658KB)

Saker til behandling

Protokoll KO 18.4.16 (PDF 507KB)

SakTittel
14/16
15/16
Budsjett 2015 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - fullmakt bydelsdirektør
16/16
17/16
18/16
19/16

Tid og sted

Dato

Mandag 18. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økernnveien 145, 3 etg

Sted