Innkalling

Innkalling KO 05.12.2016 (PDF 609KB)

Saker til behandling

SakTittel
47/16
Protokoll KO 01.11.16
48/16
49/16
50/16
51/16
52/16
53/16
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. oktober
54/16

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Økern

Sted