Innkalling

Innkalling KO 27.02.2017 (PDF 506KB)

Protokoll

Protokoll KO 27.02.17 (PDF 173KB)

Saker til behandling

SakTittel
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
Budsjett 2016 - Eksterne budsjettjusteringer pr. desember - Fullmakt bydelsdirektør
19/17
20/17
21/17
Flytting av helsestasjonen på Veitvet

Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 17:00