Om møtet

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Innkalling

Innkalling KO 29.05.17 (PDF 594KB)

Protokoll

Protokoll KO 29.05.17 (PDF 206KB)

Saker til behandling

SakTittel
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
Høring av strategi for et spirende Oslo
35/17
36/17
Styrking av det strategiske kriminalitetsforebyggende arbeidet i Groruddalen
37/17
Utvidelse av skjenkeareal - Linne hotell AS - Statsråd Mathiesens vei 12
38/17
Forslag fra Råd for funksjonshemmede - Henstilling til idrettslag i bydelen om å etablere idrettstilbud for funksjonshemmede
39/17
40/17
41/17
42/17
Budsjett 2017 - Eksterne budsjettjusteringer pr. april
43/17

Tid og sted

Dato

Mandag 29. mai 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom 8 Bekkedalen

Sted