Om møtet

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Innkalling

Innkalling KO 21.08.2017 (PDF 497KB)

Protokoll

Protokoll KO 21.08.17 (PDF 127KB)

Saker til behandling

SakTittel
44/17
Protokoll KO 29.05.17
45/16
46/17
47/17
48/17
49/17
50/17
Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente i Bydel Bjerke
51/17
52/17

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom 8 Bekkedalen

Sted