Om møtet

Kultur- og oppvekstkomiteen behandler saker innenfor barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdom, barn, idrett, barnevern, ideelle og veledige organisasjoner, skjenkebevillinger, kulturminnevern og kriminalitetsforebygging.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  tina.arnesen@bbj.oslo.kommune.no

Velkommen!

Innkalling

Innkalling KO 25.9.17 (PDF 638KB)

Protokoll

Protokoll KO 25.09.2017(1) (PDF 228KB)

Saker til behandling

SakTittel
53/17
Protokoll KO 21.08.17
54/17
55/17
Orienteringssak- Helsetjenester til barn og ungdom
56/17
57/17
58/17

Tid og sted

Dato

Mandag 25. september 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, 1 et, rom 8 Bekkedalen

Sted